*De köper inte färska skulder* Utan kapitaliserar de från bankkrisen* Beslagtar pensioner, Länsar skattekonto och Privat egendom* HD ger riskkapitalister lagfördelar* Kronofogden är deras verktyg för organiserad ekonomisk tillgång* Kostnaderna betalar de aldrig som påförs samhället*

Girighetens ansikte


Kronofogdens Akilleshäl

No1) Den summariska processen regleras i lag 1990:746 om betalningsföreläggande
innebär i svensk rätt att otvistiga betalningsanspråk genom kronofogdens
försorg kan fastställas. Lagen vet vi ställer till med en hel del problem
eftersom anspråk kan ställas även av de bluffbolag och privata aktörer
som betalar för kronofogdens tjänster.
Bristen finns enligt biträdande rikskronofogden och
det förstår alla att en obefintlig kontroll av myndigheten får
förödande följder för den som drabbas av tvistiga betalningsanspråk som
stämplats som otvistiga av kronofogden i deras datasystem.
Rättsosäkerheten är därmed ett faktum och föga förvånande
i dessa tider av ekonomisk girighet som råder.


No2)Kronofogdens medelshantering kritiserats såväl av borgenärer som gäldenärer
men även av ämbeten som Justitieombudsmannen i riksdagen.
Det pågår sen många år tillbaka kritik av ovan medelshantering och under
mina tjugo år har inte kronofogden redovisat i saken eller levererat en
förväntad modern lösning enligt god bokförings sed till parterna som ingår
i verkställighetsmål. Rättsosäkerhet råder och borde givetvis föranleda
åtgärder mot statens skuldindrivnings myndighet år 2019 som
tappat förmågan att rättssäkra betalningsprocesser och
betalningsföreläggande samt bygga såväl interna som externa
skydd mot ekonomiska bedrägerier.

Ovan punkter skadar tilliten till statens skuldindrivning men bidrager
också till svarta hål där aktörer genom bedrägerier med riktade
betalningsanspråk mot skuldsatta genomför ekonomisk
brottslighet med hjälp av den statliga myndigheten kronofogden.

Statens skuldindrivnings problem
är kronofogdens förfall

Viktigt Citat av Sverigesradio.se som belyser svårigheten att få sin sak
prövad i högre instans även mot genomförda bedrägerier mot gäldenärer
genom kronofogdemyndigheten.
Intervjun gjordes år 2017 i februari

Nu år 2019 i mars
Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde uttalar
sin förtvivlan om bedrägerierna men verkar snarare mena det
är gäldenärernas problem och inte kronofogdens !
"Som uppenbart varit kända sen länge inom myndigheten
om ni frågar mig"

Citat
"Det är svårt att få rätt mot bolagen när skulden väl är fastställd. Juristen Sebastian de Ciutiis i Stockholm har företrätt tre personer. En av dem är skyldig en och en halv miljon kronor. Han har försökt stoppa Kronofogdens indrivning genom att gå till domstol, men har hittills gått bet. 

– Vi har anfört att det är en bluffaktura, att skulden ska ha uppstått redan innan det här företaget ens har bildats, vi har anfört att det pågår en förundersökning om grovt bedrägeri, vi har anfört att det är ett pågående ocker eftersom det ofta ligger med månadsräntor på 38 eller 40 procent per månad, vilket ganska fort växer till enorma belopp. Vi har anfört det mesta,men har inte fått prövningstillstånd i vare sig hovrätt eller Högsta domstolen, säger Sebastian de Ciutiis ".

Inkassobolag lurar KFM
Åter något som borde vara lätt i ett friskt system att avslöja om kronofogden verkligen hade koll på detta, men som beskrivs i artikeln  http://omni.se/a/a25PdA
är det många som vill leva gott och få utdelning av kronofogdens system som egentligen inte har rätten men tar sig rätten genom bedrägerier.Det finns givetvis ännu mer fog för misstanke om redovisningsbrott där gäldenärers betalningar ej bokas av mot deras skuldsaldo.Pengar som kronofogden skickat till andra bolags konton utan kontroll.Den rättsosäkerhet som råder i statens skuldindrivnings myndighet borde leda till STOPP av all utmätning och utbetalningar !
Förfall borde aldrig premieras
https://sverigesradio.se/sida/artikel/kronofogden

Utred kronofogdemyndigheten

Utredning av kronofogden startas förmodligen både hos JO och JK på nytt
efter avslöjanden. Det kan vara flera 1000 personer som är drabbade och kan
röra sig om många år  tillbaka i tiden som kronofogden missköt sin 
redovisning och orsakat ekonomisk skada
och lidande för gäldenärspersoner genom tvångsmedel som löneutmätning.
Privat personer som klagat enskilt tidigare till domstol och JO angående
den bristande redovisningen har bemötts obesvarade från myndigheterna.
Inga ändringar har genomförts för att rätta till problemen och
en rättsosäker grund för både drabbade och övriga medborgare
är följden av myndighetens handlande.

VAR HAR GÄLDENÄRS INBETALNINGARNA TAGIT VÄGEN ?

Centrum För Rättvisa
Sveriges radio P4 
lyssna noga på JO:s förvånande aningslöshet vid intervjun Radio P4

Sverige modellen
Smarta affärsmodeller där Intrum Sverige AB genom avtal med SKL betalar dem
en fast summa för varje ärende de skickar till INTRUM.
Innebär att alla ärenden kan kapitaliseras och bli lönsamma oavsett ursprungsbelopp i skuld.
Även de som var betalda skickades av INTRUM till Kronofogden.
Ärenden och ansökningar ökade lavinartat och gamla o sjuka pensionärer
fick sin första betalningsanmärkning genom INTRUMS affärsmodell a la år 2018
Vilka som tjänar på affärsmodellen ville inte Intrums VD svara på i TV
när frågan ställdes och smet ut genom dörren som en skållad råtta.
Naturligtvis INTRUM och KRONOFOGDEN som inkasserar kapitaliseringen och
får nya gäldenärer i sitt system som kan upparbetas med räntor och skulder.

Statens skuldindrivning har tillsammans med INTRUM Sverige AB hittat
en ny modell som kan kapitaliseras. 

Uppdrag granskning>>

Alla inkassobolag ut ur Sverige..
Den Svenska indrivningsjätten Alektum Inkassobolag Stoppas i Finland
och får ej fortsätta verksamheten där efter att finska rättsväsendet tröttnat
på deras olagliga metoder.
I Danmark gjorde danska skatt nyligen en reformering av statens
skuldindrivning och avskrev miljardbelopp av fodringar som annars
inkassobolagen haft som inkomstkälla.
I Sverige blundar staten med myndigheten Kronofogden och fortsätter
skuldindrivningen utan reformering eller ens ifrågasätta inkassobolagen
som härjar fritt i vårt land.
I Sverige är vi bäst på att röva ekonomiska tillgångar med hjälp av staten.
Vi är också bäst på att bygga upp maktfullkomliga myndigheter som
kronofogden som verkställer ekonomiska livs straff utan prövningar
i högre instans och i vart fall mikroskopiska chanser för de som har mod
och ork att överklaga.
Nej de andra skandinaviska länderna vill inte förfölja och marginalisera
sina medborgare genom statens skuldindrivning.
Det är bara i Sverige som staten sanktionerar sådan verksamhet där skuldsatta
kapitaliseras som ekonomiska objekt att leva på för indrivningsjättar som
härjar fritt i svenska statens kronofogdesystem.

En myndighet som motarbetar sin uppdragsgivares syfte med
verksamheten och bedriver den på rättsosäker grund och
redovisar inte sin medelshantering som leder
till allvarliga konsekvenser för redan utsatta genom felaktiga
utmätningsbeslut och oredovisade bokningar av inbetalda medel
borde givetvis granskas ordentligt och ifrågasättas.
Ovan fakta förhållande som gäller kronofogden är ingen
nyhet för de skuldsatta som påtalat ovan tidigare om åren.
JO granskade och uttalade varningar redan år 2012 för
kronofogdens medelshantering och sedan dess har inga
åtgärder införts av ledningen för myndigheten.

Nytt beslut år 2017
"I beslutet uttalar JO att när det gäller hanteringen av utmätningarna
har Kronofogdemyndigheten misslyckats med att uppfylla kraven i sin
instruktion om att uppgifterna ska utföras på ett rättssäkert, kostnadseffektivt
och enkelt sätt. Orsaken till detta misslyckande är
enligt JO de allvarliga felen och bristerna i myndighetens medelshantering.
Det har varit Kronofogdemyndighetens högsta lednings skyldighet".

Nu slutet av år 2018
Sitter samma orättfärdiga och besudlade system i väggarna hos
myndigheten kronofogden som inte åtgärdat efter första JO kritiken.
De ansvariga på myndigheten avkrävs inga större prestationer
mer än det som alla privata företag får följa varje dag i
verksamheter genom upprätthålla bokföring och god redovisnings sed
med spårbarhets krav på sina ekonomiska förehavanden
annars är det Ekonomisk Brottslighet som sker och bedrivs.

Vad granskar insynsrådet nedan ?
Förmodligen inte verksamheten för då hade JO inte behövt
uttala en sådan skarp kritik till kronofogdemyndigheten.
Det finns inget konsekvenstänkande eller opartiskhet
eller ens en balanserad lagstiftning på området.
Lobbyister från inkassobolagen påverkar negativt
omdömet hos ansvariga myndighetsutövare som
försvårar för de drabbade skuldsatta och förenklar för
riskkapitalägda inkasso bolag med stora vinster.


Visste du att kronofogden har ett insynsråd och där sitter politiskt
valda som Caroline Szyber (KD) men också Svensk Inkasso
för att nämna några och hur tror du att dessa representanter
inverkar på den partiska extrem lagstiftning som kronofogden
tillämpar med livslånga bestraffningar mot gäldenärs skuldsatta ?
Det är bara Sverige i Europa som bestraffar medborgare med
livstids ekonomiska marginaliserings bestraffningar som
verkställs av myndigheten kronofogden på uppdrag av
riskkapitalägda privata giriga inkassobolag.
På brott och straff finns preskriptionstider men inte på
ekonomiska misslyckanden som ej är ett brott!
Insynsrådets särintresse medlemmar

Motioner i riksdagen för att förbättra för skuldsatta har vänster
partiet det bästa förslaget nämligen gör som andra länder inför
absolut preskriptionstid på skulder men fick avslag av övriga
partier som hellre vill minska ner skuldsaneringstiden.
Vilket ger de få som lyckas bli beviljade skuldsanering lite bättre villkor
men det är fortfarande särintressen som borgenärskollektivet och
kronofogden som partiskt styr villkoren i helt fel riktning
och ökar på skuldsättningen.

Kronofogden kostar skattebetalarna 1,9 miljarder årligen
och det är skattebetalare som betalar myndigheten genom skatten.
Riskkapitalägda inkassobolag tjänar 6 miljarder årligen genom
aktivera skuldsedlar som de köper för en spottstyver.
Kronofogden har sedan navet och systemet för öka
på vinsterna gratis till inkassobolagen.
Konsekvensen är en skuldfälla och marginaliserade individer
som lever i utanförskap under förhållanden som närmast
liknar en gisslan situation som staten genom sin
myndighet kronofogden verkställer.

Enligt regeringens budget proposition 2018 ska Kronofogden
minska skuldsättningen i Sverige .
Hade man den avsikten borde preskriptionslagen ändras
men istället hittade man på skuldsaneringslagen där
kronofogden tillsammans med inkassobolagen
bestämmer villkoren och fortsätter med sin
lukrativa rörelse att öka skuldsättningen.

Flera tidigare artiklar om näringslivet och inkassobranschen har fått
Finansmarknadsminister Per Bolund att ryta till mot oseriösa
långivare och inkassobolag som försätter medborgare i livslånga
skuldfällor som ekonomiska objekt genom uppköp av bankers
fodringar i form av avskrivna kreditförluster som säljs vidare.

Källor: SvD näringsliv
Inkassobranschens guld gruva
Inkassobolagen snor skatteverkets moms
Inkassobolagen marginaliserar skuldsatta
Kronofogden driver in oseriösa skulder

Flera av inkassobolagen ägs av utländska riskkapitalbolag
som tar hand om miljardvinsterna till de privata ägarna.
kronofogden som är skattefinansierad får stå för kostnaderna
som uppstår när inkassobolagen öppnar ärenden och ökar på
mängden av verkställighets kostnader för kronofogden.
Slutligen är det den skuldsatta gäldenärens konto hos kronofogden
som belastas med alla avgifter, räntor och kostnader som påförs.
\\Pluribus